Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
29-08-2013
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Wzywamy wadze do przeciwstawienia si manifestacjom pogardy antyrodzinnej

Zwracamy si do wadz publicznych o zdecydowane przeciwdziaanie antyrodzinnej propagandzie w rodzaju (urgajcej rwnie pamici o zmarych) skandalicznej kampanii reklamowej jednego z „portali towarzyskich”, zachcajcego do zdrad maeskich.

Przypominamy, e wierno maeska jest uznan przez polskie prawo wartoci spoeczn, a wic szacunek dla niej jest czci moralnoci publicznej. Przypominamy, e prawo do obrony moralnoci publicznej gwarantuje nam Konstytucja m.in. w art. 31/3. Konstytucja w w art. 72/1 zapewnia nam rwnie prawo do ochrony naszych dzieci przed demoralizacj.

Do energicznego przeciwdziaania pogardzie antyrodzinnej zobowizuj zreszt wadze rwnie wasne deklaracje o gotowoci przeciwstawienia si „zdziczaej czci spoeczestwa” (okrelenie ministra Sienkiewicza). Mamy zatem nadziej, e rzdowi i innym wadzom publicznym nie zabraknie odwagi do walki ze zdziczeniem tych, ktrzy negacj najbardziej elementarnych wartoci moralnych traktuj jako zabaw, i tym bardziej z tymi, ktrzy chc na tym zarabia.

Wzywamy do uwolnienia przestrzeni publicznej od aktw pogardy dla rodziny i wartoci rodzinnych. Grupy, ktre chc j uprawia naley (e znw przywoamy okrelenie ministra Sienkiewicza) „separowa od normalnych polskich obywateli”.
W sprawie tej oczekujemy konkretnych krokw, a nie politycznych unikw.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny PrawicyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]