Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
29-08-2013
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Wzywamy władze do przeciwstawienia się manifestacjom pogardy antyrodzinnej

Zwracamy się do władz publicznych o zdecydowane przeciwdziałanie antyrodzinnej propagandzie w rodzaju (urągającej również pamięci o zmarłych) skandalicznej kampanii reklamowej jednego z „portali towarzyskich”, zachęcającego do zdrad małżeńskich.

Przypominamy, że wierność małżeńska jest uznaną przez polskie prawo wartością społeczną, a więc szacunek dla niej jest częścią moralności publicznej. Przypominamy, że prawo do obrony moralności publicznej gwarantuje nam Konstytucja m.in. w art. 31/3. Konstytucja w w art. 72/1 zapewnia nam również prawo do ochrony naszych dzieci przed demoralizacją.

Do energicznego przeciwdziałania pogardzie antyrodzinnej zobowiązują zresztą władze również własne deklaracje o gotowości przeciwstawienia się „zdziczałej części społeczeństwa” (określenie ministra Sienkiewicza). Mamy zatem nadzieję, że rządowi i innym władzom publicznym nie zabraknie odwagi do walki ze zdziczeniem tych, którzy negację najbardziej elementarnych wartości moralnych traktują jako zabawę, i tym bardziej z tymi, którzy chcą na tym zarabiać.

Wzywamy do uwolnienia przestrzeni publicznej od aktów pogardy dla rodziny i wartości rodzinnych. Grupy, które chcą ją uprawiać należy (że znów przywołamy określenie ministra Sienkiewicza) „separować od normalnych polskich obywateli”.
W sprawie tej oczekujemy konkretnych kroków, a nie politycznych uników.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny PrawicyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]