Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
20-07-2013
Komunikat po Radzie Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej

Polska dla cywilizacji ycia
W sobot 20 lipca obradowaa Rada Polityczna Prawicy Rzeczypospolitej. Do Warszawy zjechali przedstawiciele regionalnych struktur Prawicy. Dyskutowano nad biec dziaalnoci w poszczeglnych okrgach oraz o reorganizacji struktur wojewdzkich.


Rada Polityczna Prawicy Rzeczypospolitej podja decyzj o przygotowaniu nowego programu partii – potwierdzajcego denia zdefiniowane w programie „Silna Polska dla cywilizacji ycia”, ale wskazujce nowe zadania i okrelajce rol naszej partii w nowych okolicznociach politycznych.

Prawica Rzeczypospolitej zdecydowaa te o podjciu dziaa zmierzajcych do radykalnych zmian w polskim sdownictwie, niezbdnej w kontekcie wyrokw budzcych uzasadnione oburzenie opinii publicznej Prawica Rzeczypospolitej bdzie kontynuowa oglnopolsk akcj solidarnoci z Wgrami. Zmiany konstytucyjne na Wgrzech, realizujce zasady cywilizacji chrzecijaskiej, tradycji narodowej, antykomunizmu i praw rodziny – maj zasadnicze znaczenie dla Polski, dla wszystkich uwolnionych z komunizmu narodw Europy rodkowej i dla caej Europy.
„Wyraamy zdecydowany sprzeciw wobec wsppracy rzdu z organizacjami politycznego ruchu homoseksualnego i przeciw wprowadzaniu do programw szkolnych treci homoseksualnych” - podkreli Marek Jurek - prezes Prawicy Rzeczypospolitej. „Takie dziaania godz w ustawowo potwierdzone prawa rodziny i obowizek respektowania chrzecijaskiego systemu wartoci w polskiej edukacji” - podsumowa byby marszaek sejmu.

Prawica Rzeczypospolitej oczekuje take odwoania ze stanowiska pani Agnieszki Kozowskiej-Rajewicz, ministra ds. rwnouprawnienia. Wszystkie rodowiska polityczne i spoeczne wzywamy do udziau w kampanii „Rce precz od naszych dzieci!”. Rada Naczelna wyrazia zdecydowane poparcie dla spoecznego projektu ustawy przygotowanej przez inicjatyw „Stop aborcji”. Jeszcze w tym roku planowany jest zjazd krajowy Prawicy Rzeczypospolitej, na ktrym zostanie przedstawiony nowy program partii.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]