Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-03-2008
W Radomiu wrczono ordery w. Kazimierza

4 marca br. z okazji wita patrona Diecezji Radomskiej wrczono ordery w. Kazimierza dla osb najbardziej zasuonych dla Kocioa radomskiego.

Wrd odznaczonych znaleli si: Lucyna Winiewska - penomocnik okrgowy Prawicy Rzeczypospolitej w okrgu radomskim oraz Marian Niemirski - starosta powiatu przysuskiego, penomocnik powiatowy Prawicy Rzeczypospolitej w powiecie przysuskim.

Lucyna Winiewska zostaa odznaczona za zaangaowanie na rzecz obrony ycia w duchu nauki Kocioa oraz za inne cenne inicjatywy w Kazimierzowskim Grodzie jak rwnie za aktywno we wspieraniu powstawania i funkcjonowania Orodka edukacyjno - charytatywnego "Emaus" , gdzie modzie bdzie si uczy szacunku dla ycia i drugiego czowieka.

Marian Niemirski zosta odznaczony za jednoznaczn postaw katolick ju w czasie lat studenckich w Czstochowie, co wydaje owoce w postaci wielu inicjatyw jak np. wielkie zaangaowanie na rzecz dzieci i modziey oraz za wspieranie powstawania i funkcjonowania Orodka edukacyjno - charytatywnego "Emaus".

W podzikowaniu skierowanym do Wysokiej Kapituy w imieniu wszystkich odznaczonych Lucyna Winiewska powiedziaa midzy innymi, e w. Kazimierz jest „przykadem tego, e bez wzgldu na funkcj jak przyszo nam w yciu peni, czy te rodzaj wykonywanej pracy, zawsze mona i trzeba gosi Ewangeli. Nie da si oddzieli ycia, polityki od wiary.”Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]