Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-06-2013
Zmiana finansowania partii politycznych

Zmiana finansowania partii politycznych
Partie dostan mniej pienidzy, ale tyle, ile spoeczestwo uwaa, e powinny dosta. W tej chwili partie dostaj z budetu na pi lat pienidze, dlatego, e kiedy tam wygray wybory i nie podlega to adnej weryfikacji. My uwaamy, e trzeba wprowadzi rwnolegy do mechanizmu 1% na organizacje pozarzdowe, mechanizm 1% na partie polityczne. Jeli kto chce, eby pienidze, ktre oddaje, trafiy do wybranej partii politycznej, to tam id. Ale za rok moe tych pienidzy w ogle nie da i partie dostaj tyle pienidzy, ile spoeczestwo uwaa, e powinny dosta. Nie jest to w aden sposb gwarantowane.
Prawica Rzeczypospolitej, lipiec 2007roku

Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie zniesienia przymusowego finansowania partii politycznych z dnia 16.02.2008
Z satysfakcj przyjmujemy coraz szersze poparcie dla naszego postulatu zniesienia przymusowego finansowania partii politycznych i zastpienia tego systemem dobrowolnym, kontrolowanym przez obywateli i wolnym od przymusu podatkowego. Bdziemy wspiera nadal wszelkie dziaania podejmowane w tym kierunku, ale w wypadku blokowania tych prac – wystpimy ze spoeczn inicjatyw ustawodawcz. Przymusowe finansowanie partii jest mechanizmem demoralizujcym, sucym zachannoci wadzy kierownictw partyjnych, a nie oywianiu aktywnoci politycznej Polakw. Jego zastpienie systemem dobrowolnym jest jednym z niezbdnych warunkw uzdrowienia polskiej polityki.
(-) Marek Jurek, 16 lutego RP 2008

_________________________________

Rafal Pazio - Analizy: Zlikwidowa finansowanie partii! z 10/02/2009
Zdaniem byego marszaka Sejmu, obywatele powinni sami decydowa o przekazaniu pienidzy ze swoich podatkw na popierane przez siebie partie. Polacy mieliby sami kadorazowo delegowa cz swych podatkw na wskazane przez siebie ugrupowania. Byby to dodatkowy element dyscyplinujcy partie. Marek Jurek zauwaa, e dzi rodki budetowe s wykorzystywane do obniania poziomu ycia politycznego, do finansowania agresji midzypartyjnej czy pozornych dziaa politycznych, tzw. polityki
wizerunkowej.


Instytutu Spraw Publicznych: Finansowanie partii - potrzebna reforma
Warto przypomnie – blisko 4 lata temu - w kocu lutego 2008 r. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wnis do laski marszakowskiej projekt ustawy, majcej zasadniczo zmieni system finansowania partii politycznych (wczeniej t sam propozycj zgaszaa Prawica Rzeczypospolitej). Przewidywa on zlikwidowanie dotychczasowego modelu finansowania partii politycznych - dotychczasowe subwencje z budetu pastwa miay by zastpione przez mechanizm dobrowolnego przekazywania przez obywateli na rzecz wybranej partii politycznej „1%” podatku dochodowego, obliczanego przy okazji skadania corocznego sprawozdania PITCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]