Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-06-2013
Prawica Rzeczypospolitej odpowiada na owiadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydao owiadczenie po oglnopolskim protecie Prawicy Rzeczypospolitej przeciw wprowadzaniu do polskich szk ideologii WHO i przeciw zorganizowanej demoralizacji w szkoach.

W tekcie tym ministerstwo edukacji owiadcza, e „nie brao udziau w tworzeniu” zalece WHO. Dobrze, e w ten sposb MEN dyskretnie dystansuje si od obdnej antywychowawczej ideologii forsowanej przez WHO. Szkoda tylko, e owiadczenie Ministerstwa jest co najwyej w jednej czwartej „prawdziwe”.

Po pierwsze bowiem – w pracach WHO uczestniczy polska delegacja, wysyana przez rzd.

Po drugie – ministrowie (zgodnie z art. 157 Konstytucji) ponosz „solidarn odpowiedzialno”, wic minister edukacji nie moe uchyla si od odpowiedzialnoci za to, co robi w wiatowej Organizacji Zdrowia wysannicy ministra zdrowia, a przede wszystkim musi o tym wiedzie, szczeglnie jeli odnosi si to do edukacji i wychowania.

Po trzecie – polski rzd mia obowizek odrzuci obdne zalecenia WHO, co jasno wynika ze spoczywajcego na wadzy publicznej obowizku ochrony dzieci przed demoralizacj (okrelonego przez art. 72 Konstytucji). Tymczasem rzd nie tylko te zalecenia zaakceptowa, ale uczestniczy w pracach przygotowujcych wprowadzanie pomysw WHO w ycie.

Jeeli owiadczenie MEN o „niebraniu udziau w tworzeniu” zalece WHO nie jest jedynie unikiem, ale form dezaprobaty dla tych zalece – apelujemy: o wyrane odrzucenie zalece WHO, o zachcanie do takiego samego stanowiska innych pastw europejskich, o jasne wykluczenie z polskich szk podrcznika „Lekcja rwnoci”, przygotowanego przez polityczne rodowiska homoseksualne i objtego patronatem penomocnika rzdu, o odwoanie ze stanowiska odpowiedzialnej za to minister Agnieszki Kozowskiej-Rajewicz.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes ZG Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]