Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
25-05-2013
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie deklaracji rzdu uderzajcych w podstawy polskiej polityki edukacyjnej

Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje wczorajsze – wygoszone w Sejmie w imieniu premiera rzdu – wystpienie minister rwnouprawnienia, pani Agnieszki Kozowskiej-Rajewicz. Pani Minister w caoci podpisaa si pod postulatami politycznego ruchu homoseksualnego, twierdzc, e brak wtkw homoseksualnych w nauczaniu szkolnym stanowiby dyskryminacj homoseksualistw. Tymczasem moralna dezaprobata homoseksualizmu nie jest adn dyskryminacj ani fobi, ale wyrazem norm etyki ycia rodzinnego, z ktrych wyrasta caa nasza cywilizacja i ktre speniaj niezastpion rol w ksztatowaniu dobra wsplnego i szacunku dla godnoci ludzi.

Przypominamy, e 23 czerwca RP 2006 „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, utosamiajc si z judeochrzecijaskim dziedzictwem moralnym Europy” jednoznacznie stwierdzi, e „nie moe aprobowa wprowadzania do dokumentw Unii Europejskiej poj w rodzaju «homofobia»”. Z oburzeniem przyjmujemy wic uywanie tego rodzaju poj przez przedstawicieli polskiego rzdu. Przypominamy, e Konstytucja Rzeczypospolitej wyraa wdziczno „naszym przodkom (…) za kultur zakorzenion w chrzecijaskim dziedzictwie”, a ustawa o systemie owiaty przyjmuje za podstaw wychowania w polskich szkoach szacunek dla „chrzecijaskiego systemu wartoci”.

Pani Minister na poparcie swej polityki powoywaa si na dokumenty Unii Europejskiej i deklaracj przewodniczcego Parlamentu Europejskiego. Robia to zupenie pomijajc stanowisko przyjte (ogromn wikszoci gosw) przez Sejm Rzeczypospolitej w przedakcesyjnej Uchwale z 11 kwietnia RP 2003, i „polskie prawodawstwo w zakresie moralnego adu ycia spoecznego, godnoci rodziny, maestwa i wychowania oraz ochrony ycia nie podlega adnym ograniczeniom w drodze regulacji midzynarodowych”.

Wzywamy rzd do wycofania si z polityki naruszajcej te zasady i do odwoania pani minister Kozowskiej-Rajewicz z zajmowanego przez ni stanowiska.

(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki, wiceprezes ZG Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]