Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-05-2013
Prawica Rzeczypospolitej apeluje o masowy protest obywateli w sprawie monopolu rynku mieciowego.

Prawica Rzeczypospolitej negatywnie ocenia wprowadzon przez sejm i wadze miasta now polityk mieciow i wysoko opat za wywz mieci, szczeglny sprzeciw budzi wprowadzenie monopolu gminy w zakresie wyboru firmy odbierajcej odpady. Wprowadzone przepisy automatycznie powoduj od 1. lipca wzrost opat dla mieszkacw od 100 % do 200%, ponadto wywouj zamieszanie i chaos wrd spdzielni, wsplnot mieszkaniowych, zarzdcw nieruchomoci, wacicieli nieruchomoci, wszystkich ktrzy s zmuszani do skadania drobiazgowych i skomplikowanych deklaracji mieciowych. Podobnie zmiany budz sprzeciw w firmach zajmujcych si wywozem odpadw, ktrym grozi likwidacja i masowe zwolnienia.
Od lipca wszystkim obywatelom grozi katastrofa mieciowa na miar tego co kilka lat temu wydarzyo si w Neapolu. Mielimy ju w przeszoci przykady centralnej, sterowanej polityki gospodarczej. Wiemy, e nie by to najlepszy czas dla naszej gospodarki i wielu pamita do jakiego kryzysu doprowadzi.

Naley uzna, i naoony na gminy ustawowy obowizek, by to one zajy si gospodark mieciow poprzez ustanowienie jednolitej opaty i narzucenie dotychczasowym zarzdcom
i wacicielom nieruchomoci firmy, ktra odbierze z nieruchomoci mieci, sprowadzi si do przerzucenia wszelkich kosztw na mieszkacw poprzez wygrowane stawki za odbir odpadw.

Mona byo rwnie podj dziaania zachcajce producentw,
by wykorzystywali opakowania zwrotne w swej produkcji, a firmy mieciowe nieposiadajce sortowni odpadw oraz zaplecza technicznego do obrbki odpadw, eliminowa z rynku.

Oceniajc mieciowa rewolucje, jak zafundowa nam ustawodawca, naley niestety stwierdzi, e jest ona zupenie niepotrzebna i nazbyt ingerujca w obecnie funkcjonujcy system gospodarki odpadami. Prawna zmiana niepotrzebnie przerzuca obowizek na gminy
w zakresie wyboru firmy, ktra to od nas bdzie odbiera nasze mieci i narzuca bdzie kwot opaty za t usug. W ten sposb tracimy jakiekolwiek wpyw na wybr firmy i ceny.

mieciowa rewolucja mogaby wyglda zupenie inaczej, gdyby ustawa miaa inny ksztat
i nie cofaa nas do centralnie sterowanej gospodarki, jak mielimy w minionych latach.
Skoro nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami w gminach bya podyktowana potrzeb zwikszenie liczby segregowanych odpadw celem wtrnego ich przetworzenia
oraz zmniejszenie liczby odpadw skadowanych. Naleao skorzysta z dostpnych narzdzi administracyjnych nie wywoujc rewolucji mieciowej. Mona byo tylko skorzysta z obecnie obowizujcych administracyjnych narzdzi kontroli systemu gospodarki odpadami. Marszakowie wojewdztw mogliby sukcesywnie, co roku, podnosi opaty za skadowane mieci na wysypisku. Gminy i powiaty wydajc pozwolenia na dziaalno i odbir mieci z terenu gminy, czy powiatu mogyby domaga si, by firma dysponowaa zapleczem technicznym umoliwiajcym segregacj i przetwarzanie mieci na odpowiednie frakcje. W ten sposb mona by eliminowa z rynku firmy nie posiadajce zaplecza technicznego i nie speniajce wymogw stawianych przez gminy.

Same firmy zmuszone ponosi wiksze koszty skadowania i przetwarzania podnosiyby opaty dla klientw, ale dziaoby si to, sukcesywnie, stopniowo i w warunkach normalnej konkurencji nie budzioby takiego sprzeciwu.

Mona te podj dziaania wobec producentw artykuw spoywczych i innych bran, by w swej produkcji wykorzystywali opakowania umoliwiajce ich powtrne wykorzystanie tworzc system zacht w postaci ulg podatkowych dla tych producentw, ktrzy takie dziaania podejm.

Niestety, rzdzcy woleli wszelkie koszta przerzuci na obywateli, tworzc kolejny para podatek. Czas si temu stanowczo sprzeciwi. Potrzebna jest szeroka, ponad partyjna akcja protestu spoecznego, aby zmusi sejm do byskawicznej nowelizacji przepisw oraz wadze miasta do odstpienia od monopolu wywozu mieci przez MPO.

Dlatego Prawica Rzeczypospolitej apeluje dzi o masowy protest obywateli w sprawie monopolu rynku mieciowego.

Proponujemy powoanie oglnopolskiego komitetu spoecznego protestu przeciw monopolizacji rynku mieciowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wczenia si w jego powstanie.

Ponadto kierujemy wezwanie do krakowskich posw o natychmiastowe rozpoczcie prac nad nowelizacja ustawy oraz do Rady miasta o zmian prawa lokalnego w takim kierunku aby utrzyma moliwo odbioru mieci przez firmy wybrane przez obywateli, a nie przez MPO narzucone przez miasto.

Dla skutecznoci tych apeli potrzebny jest masowy protest spoeczny, akcja obywatelska. Dlatego proponujemy, aby pierwsz osob w kraju, ktra zacznie si ju teraz boryka z realnym mieciowym problemem, z ktrym wszyscy zetkniemy si od 1 lipca, bya marszaek sejmu pani Ewa Kopacz. Prosz wszystkich obywateli, kadego kto moe to uczyni, aby wysa paczk swoich mieci do sejmu na adres Pani Marszaek. ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Niech j zasypie gra mieci, ktra zmusi sejm do szybkiej nowelizacji ustawy w kierunku, ktry nie bdzie cofa nas do ciemnych czasw gospodarki planowej i szkodliwego monopolu.
(-) Gniewomir Rokosz-Kuczyski
Penomocnik Prawicy Rzeczypospolitej w KrakowieCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]