Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
15-05-2013
Prawica Rzeczypospolitej apeluje o masowy protest obywateli w sprawie monopolu rynku śmieciowego.

Prawica Rzeczypospolitej negatywnie ocenia wprowadzoną przez sejm i władze miasta nową politykę śmieciową i wysokość opłat za wywóz śmieci, szczególny sprzeciw budzi wprowadzenie monopolu gminy w zakresie wyboru firmy odbierającej odpady. Wprowadzone przepisy automatycznie powodują od 1. lipca wzrost opłat dla mieszkańców od 100 % do 200%, ponadto wywołują zamieszanie i chaos wśród spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, właścicieli nieruchomości, wszystkich którzy są zmuszani do składania drobiazgowych i skomplikowanych deklaracji śmieciowych. Podobnie zmiany budzą sprzeciw w firmach zajmujących się wywozem odpadów, którym grozi likwidacja i masowe zwolnienia.
Od lipca wszystkim obywatelom grozi katastrofa śmieciowa na miarę tego co kilka lat temu wydarzyło się w Neapolu. Mieliśmy już w przeszłości przykłady centralnej, sterowanej polityki gospodarczej. Wiemy, że nie był to najlepszy czas dla naszej gospodarki i wielu pamięta do jakiego kryzysu doprowadził.

Należy uznać, iż nałożony na gminy ustawowy obowiązek, by to one zajęły się gospodarką śmieciową poprzez ustanowienie jednolitej opłaty i narzucenie dotychczasowym zarządcom
i właścicielom nieruchomości firmy, która odbierze z nieruchomości śmieci, sprowadzi się do przerzucenia wszelkich kosztów na mieszkańców poprzez wygórowane stawki za odbiór odpadów.

Można było również podjąć działania zachęcające producentów,
by wykorzystywali opakowania zwrotne w swej produkcji, a firmy śmieciowe nieposiadające sortowni odpadów oraz zaplecza technicznego do obróbki odpadów, eliminować z rynku.

Oceniając śmieciowa rewolucje, jaką zafundował nam ustawodawca, należy niestety stwierdzić, że jest ona zupełnie niepotrzebna i nazbyt ingerująca w obecnie funkcjonujący system gospodarki odpadami. Prawna zmiana niepotrzebnie przerzuca obowiązek na gminy
w zakresie wyboru firmy, która to od nas będzie odbierać nasze śmieci i narzucać będzie kwotę opłaty za tą usługę. W ten sposób tracimy jakiekolwiek wpływ na wybór firmy i ceny.

Śmieciowa rewolucja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby ustawa miała inny kształt
i nie cofała nas do centralnie sterowanej gospodarki, jaką mieliśmy w minionych latach.
Skoro nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami w gminach była podyktowana potrzebą zwiększenie liczby segregowanych odpadów celem wtórnego ich przetworzenia
oraz zmniejszenie liczby odpadów składowanych. Należało skorzystać z dostępnych narzędzi administracyjnych nie wywołując rewolucji śmieciowej. Można było tylko skorzystać z obecnie obowiązujących administracyjnych narzędzi kontroli systemu gospodarki odpadami. Marszałkowie województw mogliby sukcesywnie, co roku, podnosić opłaty za składowane śmieci na wysypisku. Gminy i powiaty wydając pozwolenia na działalność i odbiór śmieci z terenu gminy, czy powiatu mogłyby domagać się, by firma dysponowała zapleczem technicznym umożliwiającym segregację i przetwarzanie śmieci na odpowiednie frakcje. W ten sposób można by eliminować z rynku firmy nie posiadające zaplecza technicznego i nie spełniające wymogów stawianych przez gminy.

Same firmy zmuszone ponosić większe koszty składowania i przetwarzania podnosiłyby opłaty dla klientów, ale działoby się to, sukcesywnie, stopniowo i w warunkach normalnej konkurencji nie budziłoby takiego sprzeciwu.

Można też podjąć działania wobec producentów artykułów spożywczych i innych branż, by w swej produkcji wykorzystywali opakowania umożliwiające ich powtórne wykorzystanie tworząc system zachęt w postaci ulg podatkowych dla tych producentów, którzy takie działania podejmą.

Niestety, rządzący woleli wszelkie koszta przerzucić na obywateli, tworząc kolejny para podatek. Czas się temu stanowczo sprzeciwić. Potrzebna jest szeroka, ponad partyjna akcja protestu społecznego, aby zmusić sejm do błyskawicznej nowelizacji przepisów oraz władze miasta do odstąpienia od monopolu wywozu śmieci przez MPO.

Dlatego Prawica Rzeczypospolitej apeluje dziś o masowy protest obywateli w sprawie monopolu rynku śmieciowego.

Proponujemy powołanie ogólnopolskiego komitetu społecznego protestu przeciw monopolizacji rynku śmieciowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w jego powstanie.

Ponadto kierujemy wezwanie do krakowskich posłów o natychmiastowe rozpoczęcie prac nad nowelizacja ustawy oraz do Rady miasta o zmianę prawa lokalnego w takim kierunku aby utrzymać możliwość odbioru śmieci przez firmy wybrane przez obywateli, a nie przez MPO narzucone przez miasto.

Dla skuteczności tych apeli potrzebny jest masowy protest społeczny, akcja obywatelska. Dlatego proponujemy, aby pierwszą osobą w kraju, która zacznie się już teraz borykać z realnym śmieciowym problemem, z którym wszyscy zetkniemy się od 1 lipca, była marszałek sejmu pani Ewa Kopacz. Proszę wszystkich obywateli, każdego kto może to uczynić, aby wysłał paczkę swoich śmieci do sejmu na adres Pani Marszałek. ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Niech ją zasypie góra śmieci, która zmusi sejm do szybkiej nowelizacji ustawy w kierunku, który nie będzie cofał nas do ciemnych czasów gospodarki planowej i szkodliwego monopolu.
(-) Gniewomir Rokosz-Kuczyński
Pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej w KrakowieCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]