Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
25-03-2013
Deklaracja w Narodowym Dniu Życia RP 2013

W Narodowym Dniu Życia – chcemy wyrazić uznanie i wdzięczność dla wszystkich rodzin otwartych na życie, wychowujących dzieci, pracujących i poświęcających się dla ich przyszłości. Szczególnie dziękujemy rodzinom wielodzietnym. Jesteście prawdziwymi, i tym bardziej, że bezimiennymi – bohaterami niepodległej Polski. To dzięki Wam nasz naród trwa!

Polska potrzebuje konstytucyjnych gwarancji prawa do życia, za którymi przed sześciu laty opowiedziało się 60 % posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Bez nich prawo do życia od poczęcia będzie ciągle można traktować jako „postulat światopoglądowy”, a nie jako oczywiste prawo każdego człowieka.

Potwierdzeniem tej potrzeby były podjęte w tym roku prace na zagwarantowaniem prawa do urodzenia się dzieciom niepełnosprawnym. Ta godna uznania inicjatywa została w pierwszym głosowaniu poparta przez wyraźną większość sejmową, ale w ciągu kilkunastu dni została brutalnie stłumiona wskutek bezpośredniej presji prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska i przy poparciu znacznej części liberalnych mediów.

Władza nie tylko przeciwstawiła się ochronie życia niepełnosprawnych, ale toleruje również pozbawianie ochrony dzieci, których prawa znalazły wyraźne potwierdzenie w przyjętym już ustawodawstwie. Te prawne gwarancje, choć oficjalnie chwalone, są faktycznie systematycznie naruszane i łamane.

Tak dzieje się ciągle z wprowadzeniem na polski rynek środków wczesnoporonnych i zmuszaniem farmaceutów do ich udostępniania. Aborcja chemiczna jest oczywistym łamaniem obowiązującego prawa.

Tak dzieje się również z niszczeniem w laboratoriach in vitro życia dzieci, którym w ramach selekcji odmówiono prawa do urodzenia. Mimo, że 21 lipca 2006 roku Sejm RP ogromną, ponad osiemdziesięcio-procentową większością, stwierdził, że praktyki takie naruszają art. 157a polskiego Kodeksu Karnego – władza nadal je toleruje.

Władza – w czasie tragicznej sprawy Agaty, i w ciągu ostatnich miesięcy, w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – zgodziła się na zabijanie dzieci tylko dlatego, że zostały poczęte przez parę gimnazjalistów. Osobistą odpowiedzialność za to ponoszą premier Donald Tusk i b. minister zdrowia, marszałek Ewa Kopacz.

Prawo do życia jest kwestionowane codziennie. Jego kwestionowanie nie jest traktowane tak jak inne ideologie dyskryminacji, ale – przeciwnie – jako stanowisko, wobec którego należy czynić polityczne i prawne ustępstwa.

Tym bardziej więc zasady cywilizacji życia potrzebują codziennego wsparcia ze strony środowisk politycznych, społecznych, całej opinii publicznej, ze strony wszystkich ludzi dobrej woli.

Zasady cywilizacji życia stanowią niezbędny warunek pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny. Bez nich nie zbudujemy solidarnego społeczeństwa i nie przełamiemy kryzysu demograficznego. Uczył nas o tym bł. Jan Paweł II. Dziedzictwo jego myśli powinno być fundamentem moralnej naprawy polskiego życia publicznego – a wierność sprawie cywilizacji życia stanowi najpewniejszy test naszej wierności.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Jan Dziedziczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia

w mediachCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]