Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
03-01-2013
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - przeciw komunistycznemu rewizjonizmowi historycznemu

Prawica Rzeczypospolitej zdecydowanie sprzeciwia si prbom rehabilitacji PRL, takim jak obdna idea obchodw ku czci komunistycznego dyktatora Gierka. PRL by satelickim pastwem kolaboracyjnym, ktrego wadze do koca przeciwstawiay si dziaaniom na rzecz niepodlegoci Polski. Jak stwierdza Konstytucja Rzeczypospolitej – by to czas, kiedy pozbawieni bylimy moliwoci „suwerennego i demokratycznego stanowienia” o losie Ojczyzny, kiedy „podstawowe wolnoci i prawa czowieka byy w naszej Ojczynie amane”. Propagowanie polityki tego kolaboracyjnego pastwa stanowi w istocie dziaanie skierowane przeciw interesom niepodlegej Polski. Siy polityczne i rodowiska, ktre to popieraj, powinny by przez ugrupowania identyfikujce si ze spraw polskiej niepodlegoci cakowicie bojkotowane. Apelujemy o to do wszystkich ugrupowa politycznych i wszystkich orodkw opinii publicznej.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]