Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-12-2012
Radio Maryja - TV Trwam: Krzysztof Kawcki: Prbowano nas podzieli. To nadal trwa

Z dr Krzysztofem Kawckim, wiceprzewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej rozmawia o. Piotr Dettlaff CSsR.

o. Piotr Detlaff: 31 lat temu narodowi polskiemu zgotowano wojn.

dr Krzysztof Kawcki: W niedziel 13 grudnia 1981 roku na terytorium kraju znalazo si okoo 70 tys. onierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewntrznych, ponad 3 tys. czogw i wozw opancerzonych, ponad 500 bojowych wozw piechoty. Wprowadzono stan wojenny. Przyczyn bya obawa ze strony reimu komunistycznego o utrat wadzy, kontroli nad niezalenym samorzdnym Zwizkiem Zawodowym „Solidarno”. Mona powiedzie, e wwczas zadano cios, uderzenie we wsplnoty wolnociowe. To przecie nie tylko zwizek zawodowy, ale rwnie niezalene organizacje, niezaleny zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych, organizacje studenckie i polityczne. Wtedy uderzono w t wsplnot wolnociow, narodow. Do tej pory w zasadzie tej wsplnoty nie udao si odbudowa. Ten podzia, ktry wwczas by, na „oni i my” – nadal wystpuje, nadal obowizuje.

Wrmy jeszcze do historii. Ot wprowadzenie stanu wojennego, ta akcja komunistw spotkaa si z reakcj, protestami i strajkami: w stoczni im. Lenina w Gdasku, w stoczni Warskiego w Szczecinie, w fabryce samochodw ciarowych w Lublinie i w hucie Katowice. Pamitamy, 16 grudnia w Kopalni Wujek zabito 9 grnikw. Pniej byy rne procesy. Przypomnijmy proces i skazanie na 10 lat wizienia przez Sd Marynarki Wojennej pani Ewy Kubasiewicz – dziaaczki niepodlegociowej. Proces dziaaczy Konfederacji Polski Niepodlegej, gdzie przywdcw skazano na wyroki do 7 lat wizienia.

Formalnie stan wojenny obowizywa do 22 lipca (wito komunistw) 1983r., ale tak naprawd mona powiedzie, e do 1989r. Mona powiedzie, e ponad 100 osb zostao zamordowanych, w tym okoo 90 w sposb skrytobjczy – do tej pory nie wyjaniony. Przypomnijmy ksiy zamordowanych w tym okresie – ks. Jerzy Popieuszko, ks. Stefan Niedzielak, duszpasterz rodzin katyskich, ks. Stanisaw Suchowolec, opiekun Solidarnoci biaostockiej, ks. Sylwester Zych, wspaniaa posta. Ksidza Zycha znaleziono jako jedn z ostatnich ofiar stanu wojennego na dworcu PKS 11 lipca 1989r. Czyli ju po tzw. wyborach kontraktowych 4 czerwca.

o. Piotr Detlaff: Rozmawialimy w Gdasku z ludmi tej prawdziwej Solidarnoci, z ludmi, ktrzy Solidarnoci nie zdradzili, ktrzy byli wiadkami wydarze roku ’70 na Wybrzeu, ale take stanu wojennego. O stanie wojennym wszyscy mwili wprost: „Zabito w nas nadziej”.

dr Krzysztof Kawcki: Tymi bohaterami rzeczywicie s robotnicy. Ci Polacy, ktrzy tworzyli ten zwizek, ktrzy walczyli o wolno i godno w roku ‘70, ‘76, ’80, a niekoniecznie ci – tak zwani liderzy, wywodzcy si z lewicy laickiej, ktrzy chcieli ten zwizek opanowa. „Solidarno” miaa charakter katolicko-narodowy. Ten charakter, tosamo Solidarnoci tworzyli bohaterowie, bardzo czsto bezimienni. Bardzo wielu nazwisk nie znamy, natomiast to s ludzie, ktrzy o t wolno walczyli.

o. Piotr Detlaff: Polskie dramatyczne, tragiczne grudnie. Zarwno grudzie roku ’81, ale take grudzie ’70. Milicja, suby bezpieczestwa, suby wiziennictwa, opancerzone wozy. Na ulicach Trjmiasta oddano wtedy strzay do polskiego robotnika.

dr Krzysztof Kawcki: Rzeczywicie po raz kolejny, bo w czerwcu 1956r. w Poznaniu rwnie strzelano do Polakw, do robotnikw. Powtrzono to w roku ’70, gdzie doszo do dramatycznych wydarze – grudzie w Gdasku. Sytuacja si powtrzya, kiedy w sierpniu ’80 roku powstaa „Solidarno”, ale ta walka o niepodlego, o godno trwa. Nie bdzie przesad, jeli powiem, e w jaki sposb kontynuacj stanu wojennego jest przede wszystkim nienawistna propaganda, ktra wwczas w stanie wojennym zaistniaa.

W latach ’80 pamitamy rzecznika rzdu, ktrego porwnywano do Goebbelsa. Teraz te mamy do czynienia z tak nienawistn propagand. Propagand wymierzon w nasze wartoci, Koci, nasz tosamo narodow. Dzi obserwujemy konsekwencje tego, wic to haso walki o wolno obywatelsk jest nadal absolutnie aktualne.

Jeli jest tak, e blisko 2,5 mln Polakw podpisuje si pod protestem do KRRiT, jeli jest ok. 140 ulicznych manifestacji i to nie jest brane pod uwag, to w jakim my kraju yjemy? Jeli ponad 2,5 mln ludzi zbiera podpisy pod tym, eby przeprowadzi referendum w kwestii przeduenia wieku emerytalnego i to nie jest brane pod uwag. Jeli w Polsce jest ok. 2 mln bezrobotnych i mamy ludzi ktrzy s zmuszeni do emigracji: to w jakim my kraju yjemy? Jeli mamy tak sytuacj, e szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, po tym piknym, godnym marszu 29 wrzenia – marszu „Obud si Polsko” mwi, e to bya manifestacja antypastwowa: to jaki to jest jzyk? To jest jzyk, ktrego uywali komunici. Jeli po 11 listopada przedstawiciele wadz, policji, sub porzdkowych mwi, e policja zdaa egzamin, e w zasadzie zachowaa si bardzo profesjonalnie i dobrze – to w jakim my kraju yjemy?

My o t Polsk musimy walczy. Jestemy teraz przed bardzo wanymi decyzjami, dotyczcymi chociaby koncesji na multipleksie cyfrowym dla TV Trwam. Nie wyobraam sobie po prostu, eby moga by decyzja inna, ni decyzja pozytywna, ktrej oczekujemy. To jest kolejna manifestacja – manifestacja uliczna, pokojowa, ale wydaje si, e sytuacja jest naprawd bardzo powana. Trwaj w tej chwili referenda w rnych rodowiskach robotniczych, hutniczych, grniczych, energetycznych, ktre zapowiadaj ewentualny strajk. Sytuacja jest naprawd bardzo trudna. Wadze musz po prostu by bardziej przyjazne; musz zrozumie, e prawa Polakw maj by respektowane i e nie pozwolimy sobie na to, eby nasza godno, nasze prawa byy deptane. Jeli tak nie bdzie, to musi nastpi jaka forma, by moe bardziej radykalnego protestu. S rne moliwoci w tym zakresie, ale myl, e do tego nie dojdzie. Nawet na zasadzie jakiego obywatelskiego nieposuszestwa, bo jeli prawo pastwowe godzi w nasz tosamo, w nasze prawa, w nasze wartoci, to taka akcja obywatelskiego nieposuszestwa jest jak najbardziej usprawiedliwiona. I to jest forma aktywnoci obywatelskiej.

o. Piotr Dettlaff: Panie doktorze, 31 lat mino od stanu wojennego, ale myl o jeszcze jednym zamachu; zamachu na godziny lekcji historii; ograniczone godziny lekcji historii w programach. Tematyce stanu wojennego przeznacza si tylko 45 min.; jedn jednostk lekcyjn. I dzisiaj mamy do czynienia ze spoeczestwem, ktre nie do koca wie, albo nie chce wiedzie, albo dao si zwie tej propagandzie. Odpowiedzmy wic dzi dlaczego zosta wprowadzony stan wojenny?

dr Krzysztof Kawcki: W tym szalestwie jest jak gdyby metoda, natomiast tutaj myl, e to spojrzenie spoeczestwa nieco si zmienia. Aczkolwiek rzeczywicie statystyki, dane, ktre mwi o tym dlaczego zosta wprowadzony stan wojenny s wci takie, e niestety w duym stopniu rwnie mode pokolenie jest manipulowane. Manipulowane, e tak powiem jest cae otoczenie, zwizane z tym co si dziao. Mwi si o ewentualnych zagroeniach, o tym mniejszym zu i niestety ten jzyk, ktry tutaj Jaruzelski narzuci – to pojcie mniejszego za – w duym stopniu jest staczane. I mona powiedzie, e taka jest w zasadzie oficjalna wykadnia, rwnie w edukacji dla modych Polakw, dla uczniw szk podstawowych, czy szk rednich. Jak ojciec mwi, 45 min. – wiadomo chodzi po prostu o to, eby ta wiadomo historyczna bya adna, aby bya wypaczona, aeby w ogle historia i pami historyczna bya zniszczona.

o. Piotr Dettlaff: W jakich okolicznociach zasta pana stan wojenny?

dr Krzysztof Kawcki: Byem wwczas w Czstochowie, to bya niedziela. Na porannej Mszy witej dowiedziaem si o tym, e zosta wprowadzony stan wojenny. Uczestniczyem te wtedy w zjedzie Polskiego Zwizku Akademickiego – to taka organizacja katolicko-narodowa, ktra zostaa zarejestrowana w duym stopniu dziki interwencji p. prymasa Kardynaa Stefana Wyszyskiego. T rejestracj odkadano nam okoo ptora roku. Pniej ta organizacja – Polski Zwizek Akademicki – tak jak wiele innych, zostaa rozwizana wanie 13 grudnia.

o. Piotr Dettlaff: 31 lat; marsz w stolicy naszego pastwa; w Warszawie, ale to gos, ktry take krzyczy z tego miejsca, bo tych obszarw, ktrych ta wolno jest nam zawaszczana – jest bardzo wiele.

dr Krzysztof Kawcki: Oczywicie mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z zagroeniem niepodlegoci Pastwa Polskiego. Tu wchodzimy niewtpliwie w kwestie polityki, ale te unii zagranicznej, unii walutowej, narzucania nam euro, odbierania nam polskiego zotego, unii fiskalnej. Na to si zgadza premier Donald Tusk, ale take rzd zgadza si, eby Bruksela miaa kontrol nad naszym budetem, a to s konsekwencje bardzo niebezpieczne dla nas. Bruksela ju w tej chwili mwi: jeli nie bdzie kontroli nad polskim budetem, to nie dostaniecie tzw. rodkw unijnych. Oddajemy kontrol nad budetem, wypowiadamy si za federalizacj Europy, czyli de facto za utrat niepodlegoci przez pastwo polskie – i to robi polski rzd, to robi minister spraw zagranicznych, wic sytuacja jest tutaj bardzo niebezpieczna. Mamy kryzys Pastwa Polskiego, kryzys bezpieczestwa zewntrznego, bardzo sab armi oraz bardzo saby stan bezpieczestwa wewntrznego. Nie mwi o dziaaniu sub tzw. specjalnych, bo to jest ju kompletna kompromitacja tych sub w sensie profesjonalnym, ale niestety rwnie zaangaowania politycznego. Mamy rwnie ogromn skal nierwnoci spoecznych; krzywdy spoecznej tych grup wykluczonych. Przede wszystkim mamy rozbit wsplnot; bezrobocie. Wsplnot narodow i t wsplnot trzeba odbudowa. To jest chyba najwaniejsze zadanie. I tutaj dziki takim dziaaniom, dziki takim marszom, dziki tej codziennej pracy, bo ten Marsz Niepodlegoci czy inne dziaania, to jest ukoronowanie wczeniejszych dziaa, wic to nie jest tylko tak, e s jakie okazjonalne marsze. Mona powiedzie, e ta praca jest prowadzona codziennie.

o. Piotr Dettlaff: Doczekalimy si take czasw w pozornie wolnej Polsce, gdzie do czynienia mamy z niesamowicie intensywnym atakiem na Koci, na te wartoci, ktre stay si przecie fundamentem naszej polskiej pastwowoci.

Krzysztof Kawcki: Rzeczywicie, sytuacja tutaj jest dramatyczna, dlatego e to wydarzenie, o ktrym mylimy, ktre miao ostatnio miejsce – ten zamach na Krlow Polski w Sanktuarium Jasnogrskim – to jest oczywicie konsekwencja wczeniejszych dziaa. To jest konsekwencja tego, e zbezczeszczono Krzy na Krakowskim Przedmieciu, e publicznie niszczy si Bibli, e s inne dziaania antykatolickie, rne wystawy i tutaj nic w tym zakresie si nie robi. Atakuje si Koci, wymiewa si wiar, dlatego nie moemy milcze.

Dzikuj za rozmow


rdo: Radio Maryja - TV Trwam
Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]