Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-12-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Federalizacja to praktyczne przeciwiestwo solidarnoci europejskiej

Przed nachodzcym posiedzeniem Rady Europejskiej wzywamy rzd do zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkich dziaa zmierzajcych do federalizacji Unii Europejskiej. Ta droga – ktrej kierunek okreliy unia walutowa, traktat lizboski i pakt fiskalny – to nie pogbienie wsppracy, ale jej rozkad. Nie jest to tylko kwestia nieprzemylanych bdw (jak niektrzy traktuj wprowadzenie jednej waluty w wikszoci krajw Unii), ale oczywisty skutek stworzenia mechanizmw pozwalajcych ignorowa znaczn cz regionw, pastw oraz opinii europejskiej, i podporzdkowywa dziaania Unii polityce pastw najsilniejszych oraz dyrektywom zwizanej z tymi pastwami centralnej unijnej biurokracji. Bez odejcia od postpujcej uniformizacji i centralizacji, Europa nie bdzie w stanie konkurowa z innymi obszarami gospodarczymi wiata. Federalizacja to praktyczne przeciwiestwo solidarnoci europejskiej, ktrej niezbdnym podmiotem s pastwa i narody, a form – stae uzgadnianie ich interesw, racji i stanowisk.

Rzeczywista solidarno europejska wymaga dzi bardziej intensywnej wsppracy pastw zachowujcych walut narodow i prezentowania ich wsplnego stanowiska na forum unijnym. Wymaga wsppracy Europy rodkowej w sferze budetu, bezpieczestwa energetycznego i dyplomacji unijnej. Wymaga rwnie budowy silnej opinii chrzecijaskiej w Europie. Tylko uwzgldnienie racji i praw formuowanych wsplnie przez takie krgi solidarnoci moe wprowadzi Uni Europejsk na drog rzeczywistej solidarnoci.

O tym, e taka polityka stanowi oczywisty nakaz realizmu – wiadczy podjcie wsppracy przez pastwa rodkowoeuropejskie w ramach „klubu przyjaci spjnoci”. Niestety, dziaania te nawet w wskim kontekcie budetu unijnego spnione s o wiele miesicy. O takie dziaania Prawica Rzeczypospolitej apelowaa wielokrotnie, szczeglnie od pocztku trwajcego kryzysu finansowego. Czas uwiadomi sobie, e jako najwiksze pastwo Europy rodkowej (ktrej pastwa stanowi wikszo w Unii Europejskiej) – musimy podmiotowo ksztatowa charakter wsppracy europejskiej, a nie jedynie dryfowa za stanowiskiem Niemiec


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes ZG Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]