Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-11-2012
Deklaracja na rzecz samodzielnoci walutowej Polski

Zmiana regu unii walutowej
wygasza wczeniejsze zobowizania naszego pastwa w tym zakresie”


Deklaracja na rzecz samodzielnoci walutowej Polski

Wsppraca europejska i sama Unia Europejska znalazy si dzi na historycznym zakrcie. Wprowadzenie jednej waluty w krajach niestanowicych wsplnie optymalnego obszaru walutowego wywoao kryzys gospodarczy, ktry sta si problemem dla caej Europy. Zwolennicy jednej waluty chc wykorzysta t sytuacj do zmniejszenia kompetencji pastw narodowych – mimo, e unia walutowa okazaa si barier rozwoju gospodarczego. Taki kurs polityczny prowadzi na manowce wsppracy europejskiej – skuteczn drog dla Europy jest bowiem solidarno i rnorodno, a nie centralizacja.

Pakt fiskalny – ostatni z do tej pory podjtych krokw w kierunku federalizacji Unii Europejskiej – oznacza zamanie pierwotnych zaoe unii walutowej, tym samym wic zwalnia nasze pastwo z wszelkich zobowiza w tym zakresie. Jednak obecne wadze Rzeczypospolitej zamiast wykorzysta t sytuacj do zwikszenia zakresu decyzji naszego pastwa – podpisay pakt fiskalny i d do jego ratyfikacji. W sytuacji, gdy Polska cigle naley do pastw Unii Europejskiej zachowujcych walut narodow – rzd w ogle nie musia odnosi si do tej umowy. Jedynym i fatalnym sensem jej podpisania przez Polsk staje si oficjalna zgoda na wprowadzenie nowych regu unii walutowej, ograniczenie w ten sposb pola decyzji spoeczestwu i przyszym wadzom Rzeczypospolitej i doprowadzenie do likwidacji naszej waluty narodowej.

Zarwno rezygnacja z samodzielnoci walutowej, jak i zgoda na przysz zewntrzn kontrol nad polskim budetem, to dziaania wprost godzce w interesy kraju: naruszajce moliwoci konkurencyjne naszej gospodarki, zagraajce poziomowi ycia polskich rodzin, ograniczajce kompetencje naszego pastwa do definiowania swoich potrzeb spoecznych. Niepowane jest usprawiedliwianie tego chci pozostania w Europie „pierwszej prdkoci” – gdy o „prdkoci” poszczeglnych krajw, regionw i grup pastw w Europie stanowi ich wzrost gospodarczy, a nie recenzje politykw najsilniejszych pastw.

Stwierdzajc zatem, e zmiana regu unii walutowej wygasza wczeniejsze zobowizania naszego pastwa w tym zakresie, apelujemy do wszystkich rodowisk politycznych i spoecznych o publiczne potwierdzenie tego faktu, a w pierwszym rzdzie – o podjcie dziaa przeciw ratyfikacji paktu fiskalnego przez Polsk.


Jan Abgarowicz – przedsibiorca
Marian Bana – wiceminister finansw w latach 2005-08
dr Marek Dobrowolski – prawnik-konstytucjonalista, czonek Zarzdu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie
dr Dariusz Grabowski – ekonomista, pose do Parlamentu Europejskiego 2004-09
Marek Jurek – marszaek Sejmu w latach 2005-07
dr Krzysztof Kawcki –prorektor Wyszej Szkoy Menederskiej
Tadeusz Majchrowicz – wiceprzewodniczcy Komisji Krajowej NSZZ Solidarno
prof. Tadeusz Marczak – kierownik Zakadu Studiw nad Geopolityk Uniwersytetu Wrocawskiego
Zdzisaw Maszkiewicz – przewodniczcy Zarzdu Regionalnego NSZZ „Solidarno” w Radomiu
dr Cezary Mech – pierwszy prezes Urzdu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
prof. Andrzej Nowak – redaktor naczelny „Arcanw”
Marian Pika – wiceprzewodniczcy sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach 2005-07
prof. Wojciech Roszkowski – ekonomista, czonek Rady Centrum Adama Smitha
Janusz Szewczak –gwny ekonomista SKOK
dr Marian Szoucha – ekonomista, z-ca redaktora naczelnego kwartalnika „Myl.pl”
prof. Artur liwiski – ekonomista, wydawca „Europejskiego Monitora Ekonomicznego”
Magorzata aryn – zastpca redaktora naczelnego „Na Powanie”
prof. Jan aryn – historyk
prof. Jerzy yyski – ekonomista, pose na Sejm RP

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]