Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-10-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej ws. deklaracji premiera Tuska o finansowaniu laboratoriw in vitro

Ogoszenie przez premiera Tuska finansowania przez pastwo zapodnie in vitro to decyzja zarwno lekcewaca nieuchronne niebezpieczestwo, jakie dla ycia dzieci pocztych nios te paramedyczne praktyki, jak i odpowiedzialno finansow pastwa.

Prawica Rzeczypospolitej wzywa Sejm RP do bezzwocznego podjcia zdecydowanych krokw w celu nakonienia wszystkich urzdw pastwa do przerwania praktyki niszczenia ycia dzieci pocztych in vitro. Przypominamy, e 21 lipca RP 2006 Sejm RP, w uchwale przyjtej ogromn wikszoci gosw, jasno stwierdzi, e „niszczenie ludzkich embrionw” „narusza art. 157a Kodeksu karnego przewidujcy prawnokarn ochron zdrowia dziecka pocztego”. Przypominamy rwnie projekt Rezolucji przygotowany przez nas w tej sprawie i przekazany sejmowemu Zespoowi Ochrony ycia.

Zdecydowanie protestujemy rwnie przeciw przekazywaniu publicznych pienidzy laboratoriom in vitro. Decyzja ta jest tym bardziej gorszca, e podejmuje j premier, ktry niedawno atakowa posw, ktrzy zwikszyli (a nawet tych, ktrzy nie chcieli utrudnia zwikszenia) zasikw porodowych.

Decyzja premiera Tuska to kolejny akt lekcewaenia przez obecny rzd dla prawnego porzdku Rzeczypospolitej i adu moralnego w naszym yciu spoecznym.

(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Pika, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]