Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
15-09-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w zwizku z ogoszeniem planu Barroso

Przewodniczcy Komisji Europejskiej Jos Manuel Barroso ogosi – w oficjalnym przemwieniu na forum Parlamentu Europejskiego – plan przeksztacenia Unii Europejskiej w federacj. To, przed czym wielokrotnie przestrzegalimy, szczeglnie wtedy gdy Prawica Rzeczypospolitej prowadzia kampani przeciw przyjciu i ratyfikacji traktatu lizboskiego – dzi staje si oficjaln polityk unijn. Kamstwem okazay si zapewnienia, e w traktacie lizboskim nie chodzio o federalizacj, e jego celem byo jedynie pragmatyczne uporzdkowanie wsppracy pastw. Zwolennicy federalnej, ponadnarodowej Europy konsekwentnie realizuj polityk wchaniania suwerennoci pastw narodw Europy. Polska opinia publiczna powinna by tego wiadoma.

Federalna Europa to niebezpieczna utopia, zagraajca nie tylko interesom Polski, ale rwnie wsppracy europejskiej. Wzmacnianie kompetencji wadz Unii, zalenych od najsilniejszych pastw – nie bdzie stanowi zachty do wikszej solidarnoci w polityce Unii Europejskiej: do wikszej odpowiedzialnoci za wyrwnanie rnic midzy „star Europ” a krajami uwolnionymi od dominacji sowieckiej, do sprawiedliwego i solidarnego traktowania polskiego rolnictwa, do respektowania stanowiska i interesw pastw Unii Europejskiej chccych zachowa walut narodow, do wikszej odpowiedzialnoci za bezpieczestwo energetyczne Europy rodkowej, do szacunku dla opinii chrzecijaskiej w Europie, do wikszego zaangaowania w utrwalanie niepodlegoci pastw powstaych na Wschodzie po rozpadzie Zwizku Sowieckiego.

Federalna Europa to po prostu mniej solidarnoci europejskiej
– bo to mniej partnerskie stosunki midzy pastwami i regionami Europy. Najbardziej aktualnym tego przejawem jest angaowanie uboszych pastw Europy rodkowej w finansowanie reorganizacji unii walutowej, czcej znacznie zamoniejsze kraje. Dzi establishment Unii Europejskiej chce wykorzysta kryzys finansowy dla wzmocnienia swojej wadzy. Uwaamy to za cyniczn ucieczk od odpowiedzialnoci za bdy popenione w konstrukcji wsppracy europejskiej. Ale jednoczenie prba ta stanowi przestrog: kady kolejny kryzys bdzie w przyszoci wykorzystywany do zmniejszania kompetencji pastw narodowych.

Dlatego zachcamy ca patriotyczn opini publiczn do aktywnego przeciwdziaania wobec realizacji tych planw. Polska polityka europejska powinna zdecydowanie odrzuca federalizm, promujc rzeczywist solidarno europejsk: wspieranie wszystkich przedsiwzi sucych wsplnemu dobru narodw Europy, jak rwnie wzajemnego wspierania swoich interesw narodowych – czego testem zawsze powinien by szacunek dla wartoci i interesw naszego kraju.

Niepodlege Pastwo Polskie jest nie tylko wielk wartoci moraln, najwikszym darem Opatrznoci dla naszego pokolenia. Pastwo narodowe to jedyna forma podmiotowego wpywu na nasz przyszo, kontroli naszego zbiorowego losu, ale rwnie – naszego efektywnego udziau we wsppracy europejskiej. Nie ma innego sposobu wpywania przez og Polakw na sprawy Europy – jak poprzez Pastwo Polskie. Bronic jego suwerennej wadzy – bronimy naszego miejsca w Europie.

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]