Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-07-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie przygotowywanych zmian prawa o zgromadzeniach

Przyjcie przez Senat projektu zmiany prawa o zgromadzeniach (wbrew wnioskom trzech komisji Senatu o ich odrzucenie, wbrew apelom NSZZ „Solidarno” i licznym protestom organizacji pozarzdowych) stanowi bardzo powane zagroenie dla wolnoci debaty i praw opinii publicznej w Polsce.

Wyduenie czasu zgaszania manifestacji do szeciu dni praktycznie uniemoliwia opinii publicznej korzystanie z prawa do zgromadze w reakcji na biec polityk wadz. Obcienie organizatorw finansow odpowiedzialnoci za naruszenia prawa zwalnia zarazem suby publiczne z odpowiedzialnoci za zapobieganie amaniu prawa, jak i za ustalenie i karanie konkretnych sprawcw tego rodzaju dziaa. Otwiera to nieograniczone pole dla prowokacji, stanowic jednoczenie moralne i materialne zagroenie dla oddolnych inicjatyw spoecznych.

Dziaania te wpisuj si zreszt w cig prowokacji wobec opinii publicznej, takich jak zapowied „siowej” ratyfikacji paktu fiskalnego (z pominiciem praw opozycji przewidzianych w art. 90 Konstytucji), jak pozbawienie TV Trwam miejsca na publicznej platformie cyfrowej, jak uniemoliwienie przedstawicielom „Solidarnoci” obserwowania z galerii Sejmu i Senatu prac nad ustaw emerytaln.

Wszystko to wzmacnia nasz sprzeciw wobec zwikszania uprawnie wadzy, ktra dostarczya a nadto dowodw, e moe podejmowa dziaania przeciw prawom opozycji, opinii publicznej i spoeczestwa. Szczeglnie dotyczy to moe przyznania wadzy prawa do zakazu manifestacji pod pretekstem zapobiegania kontrmanifestacjom.

Prawica Rzeczypospolitej wyraa pene poparcie dla zapowiedzianego przez przewodniczcego NSZZ „Solidarno” zaskarenia zmian w prawie o zgromadzeniach do Trybunau Konstytucyjnego.(-) Marian Pika, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Krzysztof Kawcki, wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]