Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-04-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej po skandalu wywoanym przez delegata PZPN na meczu Polonia Warszawa – lsk Wrocaw

Wczoraj w czasie meczu Polonia Warszawa – lsk Wrocaw doszo do prby usunicia przez delegata PZPN, byego wysokiego funkcjonariusza partii komunistycznej, transparentu z napisem „Precz z komun”. Delegat grozi sankcjami wobec druyny (przerwanie meczu), a w trakcie prby fizycznego usunicia transparentu miay miejsce akty przemocy przeciwko kibicom. Stao si w pierwszym dniu Miesica Pamici Narodowej.

Zwracamy si zatem do minister sportu, pani dr Joanny Muchy, o podjcie stosownych interwencji.

Po pierwsze o zwrcenie uwagi dziaaczom Polskiego Zwizku Piki Nonej, e organizacja ich dziaa w Pastwie Polskim i korzystajc z przywilejw okrelonych przez polskiego prawo – musi szanowa prawa Polakw.

Rzeczpospolita ju we wstpie do swej Konstytucji stwierdza, e dopiero odsunicie komunistw od wadzy otworzyo „w 1989 roku moliwo suwerennego i demokratycznego stanowienia”
o losie Ojczyzny i e jako nard jestemy „pomni gorzkich dowiadcze z czasw, gdy podstawowe wolnoci i prawa czowieka byy w naszej Ojczynie amane”, wic czasw, gdy za wywieszenie transparentu (albo wzniesienie okrzyku) „Precz z komun” partyjni towarzysze pana delegata PZPN bili i wsadzali Polakw do wizie. Przypominamy rwnie,
e art. 13 Konstytucji potpia jednoznacznie zbrodnie komunizmu.

Jeeli na polskich stadionach zwyky odruch potpienia komunizmu bdzie traktowany jak naruszenie porzdku – jutro jako urojone, polityczne roszczenia bd traktowane propozycje upamitniania rocznic narodowych.

Po drugie apelujemy do pani minister sportu o podjcie – w razie potrzeby – interwencji wyjaniajcych wobec UEFA i FIFA, e w Polsce potpienie komunizmu stanowi zwyczajny odruch moralnej normalnoci i pamici narodowej, nie jest wic w adnym wypadku aktem partyjnej polityki, spenia tak sam rol jak powszechnie promowane przez midzynarodowe organizacje sportowe dziaania przeciw innej formie negacji uniwersalnych norm wynikajcych z natury ludzkiej – przeciw rasizmowi. Polska zatem nie moe udziela adnej aprobaty restrykcjom przeciw manifestowaniu uczu i przekona antykomunistycznych.

Apelujemy o to tym bardziej, e dziaanie – na wszystkich waciwych polach – na rzecz powszechnego potpienia za komunizmu powinno by polskim wkadem w budowanie wsplnej wiadomoci historycznej i poczucia wsplnoty losu narodw Europy.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]