Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-03-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w dniu Przyjani Polsko – Wgierskiej

16 marca 2007 roku Marszaek Sejmu RP Marek Jurek podpisa przyjt przez aklamacj uchwa Sejmu ustanawiajc dzie 23 marca – Dniem Przyjani Polsko-Wgierskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odda hod pamici pokoleniom Polakw i Wgrw, ktrzy przez wieki tworzyli wizy przyjani.
„ Od ponad 1000 lat Polacy i Wgrzy yj w tej samej czci Europy, tworzc trwale wizy czce oba narody na wielu paszczyznach: politycznej, spoecznej, kulturalnej i ekonomicznej. Wielokrotnie wsplnie odpieralimy zagroenia pynce i ze wschodu i z zachodu. „

Analogiczna uchwaa o ustanowieniu Dnia Przyjani zostaa przyjta przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Wgierskiej.
Prawica Rzeczypospolitej przesya Wgrom, w tym Dniu, wyrazy naszej solidarnoci i braterskiej przyjani.
czy nas ponad tysic lat tradycji pastwowej, cywilizacja aciska i tradycja chrzecijaska. Posiadalimy wsplnych wadcw: Ludwika Wgierskiego, Wadysawa Warneczyka oraz Stefana Batorego. Mielimy na polskim tronie przyby z Wgier krlow – wit Jadwig.

Polacy byli z Wgrami w czasie powstania narodowego 1848 roku. Bylimy po stronie pastwa wgierskiego odmawiajc ratyfikacji traktatu z Trianon a Wgrzy wspierali nasz walk
z najazdem sowieckim w 1920 roku. Na Wgrzech po agresji sowieckiej 17 wrzenia 1939 roku znalazo si ponad sto czterdzieci tysicy polskich uchodcw cywilnych i wojskowych.
Polacy spontanicznie wspierali walk narodu wgierskiego o niepodlego w czasie wielkiego powstania 1956. To wsplne dziedzictwo jest nasz si i zobowizaniem.

Prawica Rzeczypospolitej, wierna tej tradycji, przekazuje raz jeszcze wyrazy uznania dla dziaa, jakie bracia Wgrzy podjli dla odrodzenia swojej Ojczyzny.

Nowa Konstytucja ma znaczenie nie tylko dla Wgier, wskazuje zasady wane dla nas wszystkich: zasady cywilizacji chrzecijaskiej, suwerennoci i tradycji narodowej, prawa do ycia i praw rodziny, potpienia za komunizmu.

Wsppraca Polski i Wgier jest dla nas moralnym zobowizaniem w trosce o teraniejszo i przyszo Europy rodkowej.

Bylimy i bdziemy razem.
Boe bogosaw Wgrw!


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]