Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
15-03-2012
Prawica Rzeczypospolitej: list otwarty do premiera ws. Polaków na Litwie

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka i wiceprezesa Prawicy dr Krzysztofa Kawęckiego, poświęcona sytuacji polaków na Litwie.
--- depesza PAP http://stooq.pl/n/?f=583708 ---LIST OTWARTY w załączniku


Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze!

Przebywając 4 września 2011 roku w Wilnie, symbolicznym dla Polaków miejscu, bo pod Ostrą Bramą, złożył Pan, Panie Premierze, zgromadzonym tam Polakom, uroczyste – bo wygłoszone w kościele św. Teresy, na stopniach ołtarza – przyrzeczenie: "Stosunki Polski z Litwą będą tak dobre, jak dobre będą stosunki państwa litewskiego z polską mniejszością".
Prawa przynależne Polakom jako mniejszości narodowej, zagwarantowane są w litewskim prawie wewnętrznym – Konstytucji oraz ustawach – a także w podpisanych i ratyfikowanych przez władze Republiki Litewskiej porozumieniach międzynarodowych, dwu - (Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z RP 1994) i wielostronnych (Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych z RP 1995). Dokumenty te, zwłaszcza polsko-litewski traktat przyjaźni, wykluczają jakąkolwiek dyskryminację społeczności polskiej na Litwie.
Jednakże strony tych porozumień (władze Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej) oraz środowiska, których porozumienia te dotyczą (reprezentatywne organizacje Polaków na Litwie – ZPL, AWPL, polska Macierz Szkolna) zupełnie inaczej postrzegają realizację postanowień zawartych w tych dokumentach. Rozmowy dwustronne, jak dowodzą tego chociażby ostatnie posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego RP i PL czy rezultaty działalności Komisji Ekspertów oceniających zeszłoroczną reformę oświaty w odniesieniu do szkolnictwa polskiego na Litwie, nie tylko nie prowadzą do jakiegokolwiek zbliżenia stanowisk, ale wprost zaprzeczają celowi tych spotkań. Kontynuowanie tego stylu działania oznacza faktyczne przyzwolenie strony polskiej na depolonizacyjną politykę władz Litwy.

Jesteśmy przekonani, że pierwszym posunięciem polskich władz, mającym na celu przeciwstawienie się takiej polityce, powinno być precyzyjne i udokumentowane ustalenie czy i w jaki sposób przestrzegane są na Litwie narodowe i obywatelskie prawa Polaków zagwarantowane w polsko-litewskim traktacie przyjaźni. W tym celu postulujemy powołanie rządowo-sejmowej Komisji do zbadania realizacji postanowień Traktatu polsko-litewskiego wobec mniejszości polskiej na Litwie. Oczywiście, Komisja powinna rozpatrywać sytuację Polaków na Litwie również w kontekście Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W skład Komisji powinni wejść reprezentanci kompetentnych organizacji społecznych (Wspólnoty Polskiej, Federacji Organizacji Kresowych).
W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszeń zagwarantowanych traktatowo praw Polaków – władze Rzeczypospolitej powinny o tych ustaleniach poinformować władze Republiki Litewskiej oraz polską i międzynarodową opinię publiczną oraz podjąć działania na rzecz realizacji wzajemnych zobowiązań naszych państw i zagwarantowania praw tych, których zobowiązania te dotyczą. W znacznie szerszym zakresie działania te należy przenieść na forum kompetentnych organizacji międzynarodowych.

Z wyrazami szacunku-

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy RzeczypospolitejZapraszamy na pikietę solidarność z Polakami na Litwie w najbliższą sobotę o godz. 11.00 między innymi w Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Toruniu, Gdańsku, Siedlcach i Łodzi
---w Warszawie (Al. Ujazdowskie 14),
---w Szczecinie (ul. Gen. Rayskiego 23-13),
---w Toruniu (ul. Piekary 12),
---w Gdańsku (ul. Heweliusza 11),
---w Katowicach (ul. Rolna 43 b),
---w Poznaniu (ul. Szyperska 14P6),
---w centrum Łodzi,
---w Siedlcach (Skwer Generała Sikorskiego)
szczegóły http://www.facebook.com/#!/events/313942628669806/


W mediach:

Rzeczpospolita: Polacy przeciw dyskryminacji

Nasz Dziennik: W obronie języka ojczystego

Wpolityce: Prawica RP wychodzi na ulice w obronie Polaków na Litwie

Stefczyk.info: Prawica RP w obronie Polaków na Litwie

Fronda: Pikieta pod Ambasadą Litewską

niezalezna.pl:Solidarni z Polakami na Litwie

Niepopprawni.pl:Pikieta pod Abasadą Litewską


Depesza Pap
Prawica Rzeczypospolitej: list otwarty do premiera ws. Polaków na Litwie


15.03. Warszawa (PAP) - Prawica Rzeczypospolitej wystosowała w czwartek list otwarty do premiera Donalda Tuska, w którym domaga się powołania rządowo-sejmowej komisji do zbadania realizacji postanowień traktatu polsko-litewskiego wobec mniejszości polskiej na Litwie.

Lider PR Marek Jurek powiedział w czwartek na konferencji prasowej, że - jego zdaniem - Litwa nie wywiązuje się z założeń traktatu i łamane są prawa polskiej mniejszości, m.in. w sferze edukacji oraz oryginalnej pisowni nazwisk polskich.

"Nie rozumiem, dlaczego Polacy na Litwie nie mogą się podpisywać tak jak się nazywają" - powiedział Jurek. W Polsce - dodał - każdy ma pełne prawo do stosowania oryginalnej pisowni swego nazwiska.

Według Jurka postulowana przez jego ugrupowanie rządowo-sejmowa komisja miałaby wskazać te obszary, gdzie naruszane są prawa mniejszości polskiej na Litwie i poinformować o tym stronę litewską oraz polską i międzynarodową opinię publiczną. Lider Prawicy dodał, że w skład komisji powinny wejść także organizacje pozarządowe m.in. Federacja Organizacji Kresowych oraz stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Jurek podkreślił, że Prawica Rzeczypospolitej opowiada się za dobrymi stosunkami z Litwą. "Przyszłość Polski to polityka środkowoeuropejska. Umacnianie niepodległości tych państw, które odzyskały niepodległość albo powstały po upadku Związku Radzieckiego" - zaznaczył.

Wiceprezes ugrupowania Krzysztof Kawęcki poinformował, że Prawica Rzeczypospolitej zorganizuje w sobotę manifestację przed ambasadą litewską w Warszawie przeciw łamaniu praw mniejszości polskiej na Litwie.

Polsko-litewski traktat "O przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy" został podpisany 26 kwietnia 1994 r. podczas spotkania prezydentów: Lecha Wałęsy i Algirdasa Brazauskasa w Wilnie. Traktat zobowiązuje m.in. do poszanowania międzynarodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych, w szczególności zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Od lat problemem we wzajemnych relacjach są kwestie pisowni nazwisk polskich na Litwie oraz dwujęzycznych tablic ulic i miejscowości na Wileńszczyźnie, gdzie Polacy stanowią większość. Ostatnio głównym powodem napięć w stosunkach dwustronnych jest sprawa ustawy oświatowej, przeciwko której protestują Polacy na Litwie.

Zgodnie z nowym prawem od roku 2013 w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Obecnie program nauczania litewskiego w szkołach litewskich i nielitewskich na Litwie różni się. W szkołach litewskich język ten jest wykładany, jako język ojczysty, a więc w szerszym wymiarze, natomiast w szkołach mniejszości - jako język państwowy, w wymiarze ograniczonym.

Od 1 września 2011 roku w szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy są prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku wykładany jest przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego". (PAP)

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]