Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-01-2012
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie zawarcia midzyrzdowego paktu fiskalnego

Zebranie Rady Europejskiej 30 stycznia br. ma podj decyzje w sprawie zawarcia midzyrzdowego paktu fiskalnego. Dotychczasowe projekty tego traktatu, jak te wypowiedzi rzdu w tej sprawie budz gboki niepokj.

Traktat fiskalny, w intencji jego inicjatorw, ma na celu radykalne ograniczenie suwerennoci budetowej pastw strefy euro oraz tych pastw posiadajcych waluty narodowe, ktre zdecyduj si podda jego rygorom. Okrelanie wielkoci i struktury wydatkw to istota suwerennoci, ktra pozwala narodom na samodzielne ksztatowanie wasnej przyszoci. Ograniczenie tej prerogatywy uniemoliwia pastwom prowadzenie samodzielnej polityki, nie tylko w zakresie polityki gospodarczej. Projekt traktatu przewiduje bowiem ograniczenie wysokoci deficytu strukturalnego do poziomu 0,5% PKB, a jeeli zaduenie przekroczy 60% PKB, to pod rygorem unijnych kar finansowych sygnatariusze tego traktatu bd zobowizani do redukcji zaduenia w wysokoci 1/20 zaduenia rocznie. Traktat ten, nie rozrnia deficytu i zaduenia powodowanego konsumpcj od zaduenia i deficytu powodowanego inwestycjami infrastrukturalnymi podnoszcymi produktywno gospodarki. Zrwnanie obu kategorii zaduenia prowadzi bdzie do petryfikacji obecnej struktury gospodarczej uniemoliwiajcej krajom rozwijajcym si wyrwnanie poziomu rozwoju gospodarczego z krajami bardziej rozwinitymi. Jest to szczeglne zagroenie dla Polski, pastwa, ktre nie jest w stanie wybudowa infrastruktury, koniecznej dla naszego rozwoju, w oparciu jedynie o wpywy podatkowe.

Podjecie zobowiza traktatowych, nawet jeeli Polska i inne kraje z poza strefy euro miayby zagwarantowane uczestniczenie w dorocznych spotkaniach strefy euro, nie rekompensuje zagroe dla naszej gospodarczej przyszoci, jakie zagraaj w wyniku zastosowania wymogw tego paktu. Dlatego wzywamy rzd do wycofania si ze zobowiza dotyczcych ewentualnej akceptacji tego paktu. Wzywamy take rzd i Narodowy Bank Polski do wycofania si z projektu poyczki MFW majcemu na celu ratowanie niemieckich i francuskich bankw finansujcych bankrutujce pastwa.

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 28 stycznia RP 2012Komentuj w mediach m.in.:

Wpolityce.pl: "Uniemoliwia pastwom prowadzenie samodzielnej polityki, nie tylko w zakresie polityki gospodarczej"

nowyekran

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]