Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
01-06-2011
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: Nie ma zgody na niszczenie i inwigilację rodziny przez władzę! -Prawica Rzeczypospolitej przeciw antyrodzinnemu

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej
Nie ma zgody na niszczenie i inwigilację rodziny przez władzę!
Prawica Rzeczypospolitej przeciw antyrodzinnemu prawodawstwu.

Obecne ustawodawstwo systematycznie niszczy rodzinę, godzi w jej autorytet oraz bezpośrednio ingeruje w nasze sumienia. Przykładami działań liberalnej władzy skierowanych przeciw rodzinie są m.in.:
- Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, bezpośrednio ograniczająca wolność rodziny, prawa wychowawcze rodziców oraz prawo dzieci do wychowania przez rodziców.
Ustawa ta zakłada powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych, które rodzinę poddadzą nadzorowi, mogąc oskarżyć rodziców np. o ograniczanie „wolności seksualnej” swoich dzieci. W tym celu zespoły nadzorcze będą dysponowały prawem przetwarzania tzw. danych wrażliwych, w tym danych o stanie zdrowia dzieci i życiu ich rodzin.
Ustawa zakłada, że pracownicy socjalni nabędą prawo zabierania dzieci rodzicom bez decyzji sądu. W poradniku pracownika socjalnego, zamieszczonym na e-stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) do form przemocy zaliczono m.in. krytykowanie zachowań seksualnych. Wynika z tego, że rodzice mogą stracić swe dzieci, bo – ostrzegając je przed zagrażającymi im niebezpieczeństwami – skrytykują np. przypadkowe kontakty seksualne, czy inne formy rozwiązłości.
- Przymus oświaty dla pięciolatków
- Nakładanie na rodzinę nadmiernych obciążeń podatkowych
- Przeznaczanie na funkcjonowanie rodzin najmniejszego spośród państw Unii Europejskiej udziału PKB
- Deprecjonowanie znaczenia i roli rodzin poprzez przywileje dla osób samotnych lub żyjących w tzw. Wolnych związkach

Powyższe przykłady antyrodzinnej polityki obecnych władz godzą nie tylko w prawa rodziny, ale po prostu w normalne życie społeczne, którego nie może istnieć bez przekazu wartości moralnych, bez wychowania człowieka w poczuciu godności osobistej i odpowiedzialności moralnej.

Apelujemy do Rządu, Prezydenta a także opozycji o jasne i zdecydowane wystąpienie przeciw antyrodzinnym i antywychowawczym rozwiązaniom prawnym wprowadzanym w ostatnim czasie.

Państwo jak najszybciej powinno zwrócić Rodzicom władzę nad dziećmi oraz wesprzeć rodzinę między innymi poprzez:
- natychmiastowe zniesienie przywilejów dla osób samotnych - żyjących w tzw. wolnych związkach,
- natychmiastowe zwiększenie długości urlopów macierzyńskich,
- rodzinny urlop wychowawczy maksymalnie do czasu aż dziecko ukończy wiek szkolny a pozostanie pod opieką (równy minimalnemu wynagrodzeniu za pracę dla osoby opiekującej się: mamy, taty, babci lub dziadka)
- zrównanie kryterium dochodowego potrzebnego do uzyskania zasiłku rodzinnego z minimalnym wynagrodzeniem za pracę,
- zwiększenie dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej do min 20% najniższego wynagrodzenia (poziom ten byłby i tak jednym z najniższych w Europie)
- wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Rodziny Wielodzietnej
- wyrównanie kwoty becikowego z kwotą najniższego wynagrodzenia
- wprowadzenie możliwych emerytur dla rodziców trójki i piątki dzieci
- zryczałtowany zwrot poniesionych podatków na wychowanie dzieci (VAT, akcyzy i innych zwiększonych podatków związanych z wychowaniem dzieci)
-oraz „Dla zagwarantowania rzeczywistej powszechności wyborów i uwzględnienia społecznej roli rodziny należy przyznać wyborcom prawo wykonywania aktu wyborcze¬go w zastępstwie wychowywanych, niepełnoletnich dzieci. Rodzice powinni więc dysponować tyloma głosami, ile rzeczywiście liczy rodzina.”
*Ostatni akapit z programu Prawicy z działu Naprawa polityki polskiej


(-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]