Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
13-07-2011
Komunikat Prawicy Rzeczypospolitej i Unii Polityki Realnej - Poznań, 13 lipca RP 2011

Chcemy by Polska była państwem cywilizacji życia, chroniącym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Setki tysięcy Polaków, którzy poparli społeczny projekt nowej ustawy chroniącej życie, muszą mieć w Sejmie wiarygodną reprezentację. Tylko ona nie pozwoli pogrążyć społecznego projektu o ochronie życia, tak jak za sprawą partyjnych central PO i PiS zniweczono popierane przez większość Sejmu prace nad zmianą Konstytucji Rzeczypospolitej przed czterema laty.
Domagamy się od rządu zdecydowanego protestu wobec stanowiska wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Vivian Reding, która doprowadziła do wstrzymania na Węgrzech kampanii społecznej na rzecz adopcji niechcianych dzieci nienarodzonych, uznając, że taka kampania jest sprzeczna z wartościami europejskimi. Proaborcyjne stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, nie może zostać przyjęte pod polską prezydencją, jako oficjalna polityka Unii Europejskiej. Wzywamy Sejm, a szczególnie ugrupowania odwołujące się do poparcia katolickich wyborców, do podjęcia rezolucji w tej sprawie. Deklarujemy gotowość naszej współpracy w jej przygotowaniu.
Zasadniczym elementem naszego programu jest również zmiana prawa wyborczego i wprowadzenie wyborów większościowych do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych. Przypominamy, że w sprawie okręgów jednomandatowych do Sejmu stanowisko większości Polaków nie znajduje reprezentacji w polityce i poglądach dominujących partii politycznych. PiS, SLD, PSL chcą zachowania obecnej władzy partyjnych central i głosowania na kontrolowane przez nie listy. Platforma Obywatelska, która obiecywała wprowadzenie wyborów w jednomandatowych okręgach wyborczych, nie podjęła w tej sprawie żadnych konkretnych działań, nie próbowała przekonać większości parlamentarnej, nie dążyła do przeprowadzenia w tej sprawie ogólnonarodowego referendum.
Będziemy działać na rzecz uproszczenia i obniżenia podatków, zastępując biurokratyczne podatki PIT i CIT jednym podatkiem dochodowym, płaconym od fundusz płac przez przedsiębiorców. W podatku tym zawierać się będą składki emerytalna i zdrowotna, co doprowadzi do znacznego obniżenia kosztów pracy, a więc również kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.
Natychmiastowemu obniżeniu muszą ulec podatki płacone przez rodziny wychowujące dzieci. Zrealizujemy to poprzez ryczałtowy zwrot części VAT na każde wychowywane w rodzinie dziecko.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]