Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
05-07-2011
Wojciech Zrajko na XVII wiatowym Zjedzie i Pielgrzymce Kresowian na Jasn Gr

W ubieg niedziel prezes Sekcji Modzieowej Prawicy Rzeczypospolitej, Wojciech Zrajko wzi udzia w XVII wiatowym Zjedzie i Pielgrzymce Kresowian na Jasn Gr organizowanym przez wiatowy Kongres Kresowian.

Wojciech Zrajko w swoim przemwieniu podkreli, e ruch kresowy musi dziaa w dwu gwnych kierunkach: 1) lobbowanie sprawy, w czym uyteczne s partie prawicowe, narodowe, np. Prawica Rzeczypospolitej, 2) przechowywanie dziedzictwa, w czym ma pomc m.in. wsppraca z modzie patriotyczn - sukcesorem tej tradycji. Nastpnie prezes zaproponowa wsplne wykonanie kilku inicjatyw kresowych, ktre w Sekcji Modzieowej si zrodziy, a ktre niedugo zostan zrealizowane.

Po wystpieniach goci dokonano oficjalnego podpisania deklaracji sygnowanej przez przedstawicieli wiatowego Kongresu Kresowian i Sekcji Modzieowej Prawicy Rzeczypospolitej oraz: Zwizek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie KoLiber i Stowarzyszenie Memoriae Fidelis.

Deklaracja wsppracy dla dobra Niepodlegej Ojczyzny

Stajc pospou na Jasnej Grze Zwycistwa, w penym rynsztunku naszych patriotycznych, harcerskich i kresowych ideaw, pomni wezwa skierowanych do nas z tego witego miejsca przez Jana Pawa II, wiadomi wielkiej doniosoci zobowiza podjtych u tronu Najwitszej Marii Panny Krlowej Polski – niniejszym, uroczycie deklarujemy :
- wsplnie i pieczoowicie strzec caego duchowego, kulturowego i naukowego dziedzictwa Rzeczypospolitej zrodzonego we Lwowie, Grodnie i Wilnie oraz na wszystkich Jej ziemiach wschodnich,
- wsplnie i nieugicie pielgnowa pami o wszystkich istotnych dla przetrwania i istnienia Narodu wydarzeniach majcych miejsce we Lwowie, Grodnie i Wilnie oraz na Kresach Wschodnich R.P.
Powzite tym sposobem niezomne postanowienie ocalenia tej wielkiej czci narodowej spucizny i znamienitego dorobku pastwowego przed zapomnieniem, deprecjacj lub zmow milczenia - traktujemy jako swoist form ustanowienia midzypokoleniowej sukcesji tego dobra wsplnego.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]