Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
05-07-2011
Wojciech Zrajko na XVII Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasną Górę

W ubiegłą niedzielę prezes Sekcji Młodzieżowej Prawicy Rzeczypospolitej, Wojciech Zrajko wziął udział w XVII Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasną Górę organizowanym przez Światowy Kongres Kresowian.

Wojciech Zrajko w swoim przemówieniu podkreślił, że ruch kresowy musi działać w dwu głównych kierunkach: 1) lobbowanie sprawy, w czym użyteczne są partie prawicowe, narodowe, np. Prawica Rzeczypospolitej, 2) przechowywanie dziedzictwa, w czym ma pomóc m.in. współpraca z młodzieżą patriotyczną - sukcesorem tej tradycji. Następnie prezes zaproponował wspólne wykonanie kilku inicjatyw kresowych, które w Sekcji Młodzieżowej się zrodziły, a które niedługo zostaną zrealizowane.

Po wystąpieniach gości dokonano oficjalnego podpisania deklaracji sygnowanej przez przedstawicieli Światowego Kongresu Kresowian i Sekcji Młodzieżowej Prawicy Rzeczypospolitej oraz: Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie KoLiber i Stowarzyszenie Memoriae Fidelis.

Deklaracja współpracy dla dobra Niepodległej Ojczyzny

Stając pospołu na Jasnej Górze Zwycięstwa, w pełnym rynsztunku naszych patriotycznych, harcerskich i kresowych ideałów, pomni wezwań skierowanych do nas z tego świętego miejsca przez Jana Pawła II, świadomi wielkiej doniosłości zobowiązań podjętych u tronu Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – niniejszym, uroczyście deklarujemy :
- wspólnie i pieczołowicie strzec całego duchowego, kulturowego i naukowego dziedzictwa Rzeczypospolitej zrodzonego we Lwowie, Grodnie i Wilnie oraz na wszystkich Jej ziemiach wschodnich,
- wspólnie i nieugięcie pielęgnować pamięć o wszystkich istotnych dla przetrwania i istnienia Narodu wydarzeniach mających miejsce we Lwowie, Grodnie i Wilnie oraz na Kresach Wschodnich R.P.
Powzięte tym sposobem niezłomne postanowienie ocalenia tej wielkiej części narodowej spuścizny i znamienitego dorobku państwowego przed zapomnieniem, deprecjacją lub zmową milczenia - traktujemy jako swoistą formę ustanowienia międzypokoleniowej sukcesji tego dobra wspólnego.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]