Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Adam Biela Urodzi si w 1947 roku w miejscowoci Syrynia w powiecie Wodzisaw lski.
W 1970 ukoczy studia na Wydziale Filozofii Chrzecijaskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1973, rwnie na tej uczelni, uzyska stopie doktora.
Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odby na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor w 1975/76 oraz w Decision Research w Eugene, Oregon w 1982/83. By stypendyst Fundacji Kociuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta w USA oraz Fundacji Humboldta w Niemczech. Stopie doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysowej uzyska w 1980, w 1992 za - tytu profesora zwyczajnego. W latach 1993-98 peni funkcj dziekana Wydziau Nauk Spoecznych KUL. Kieruje Katedr Analizy Decyzyjnej oraz Zakadem Psychologii Przemysowej na tej uczelni.
Jest autorem nowatorskich prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii.
W latach 1993-98, przez dwie kadencje, zasiada w Centralnej Komisji ds. Tytuu i Stopni Naukowych. Obserwator oraz Pose do Parlamentu Europejskiego Jest przewodniczcym Oglnopolskiego Forum Stowarzysze Uwaszczeniowych "Wasno i Gospodarno". Naley do NSZZ "Solidarno", by czonkiem jej wadz uczelnianych na KUL. ona Dorota Kornas-Biela; crka Aleksandra, synowie Wojciech i Micha.
kontakt: 081 532-14-78
» Powrt


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]