Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
Wojciech Winter - Urodzi si w 1966 roku we Wrocawiu.
W 2000 roku ukoczy studia na Wydziale Nauk Spoecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Jest Starszym Inspektorem ds.Administracyjnych w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w Przeworsku.
Naley do zwizku zawodowego NSZZ "Solidarno",przez dwie kadencje by czonkiem Zarzdu Regionu NSZZ Solidarno "Ziemia Przemyska" i wice-Przewodniczcym Zarzdu Regionu"S"na Odzia Przeworsk.
By zaoycielem i czonkiem Zarzdu Stowarzyszenia Wasno i Gospodarno w Przeworsku i czonkiem wadz Oglnopolskiego Forum Stowarzysze Uwaszczeniowych "Wasno i Gospodarno".
By Radnym I i II kadencji Rady Powiatu Przeworskiego, bdc czonkiem Komisji Zdrowia i Komisji Rewizyjnej. Obecnie jest Radnym Powiatu Przeworskiego III kadencji, Przewodniczcym Komisji Rolnictwa i Pomocy Spoecznej. Przewodniczcy Klubu Radnych Prawica Rzeczypospolitej w Radzie Powiatu Przeworskiego. ona Maria Winter, syn Piotr.
» Powrt


Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]